Ankieta o Ruchu Światło-Życie

Ankieta Jak ożywić wspólnoty Ruchu Światło-Życie w parafiach.
Wierzymy, że charyzmat powierzony nam przez Czcigodnego Sługę Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego jest aktualny również dziś, że właściwe jego odczytanie może przynieść błogosławione owoce zarówno polskiej młodzieży jak i osobom dorosłym i rodzinom. Potrzeba właściwej interpretacji Jego zamysłu, dostosowania form i środków do zmieniającej się rzeczywistości, konfrontacji z nowymi uwarunkowaniami, ciągłego poszukiwania lepszych metod i narzędzi. Ta praca wymaga precyzyjnej diagnozy opartej na analizie sytuacji w jakiej się znajdujemy.
Czas: luty 2017
Przygotowana ankieta dotycząca sytuacji Ruchu Światło-Życie w archidiecezji krakowskiej została wypełniona przez 1250.
Opracowaliśmy ankietę, przeprowadziliśmy działania marketingowe oraz zapewnili obsługę IT inicjatywy.