Dominik

św. Siostrą Faustyną

To była niezwykła osoba. Pogodna, promienna, usłużna. Gdy przychodziła na rekreację, mówiono, że „idzie nasz teolog”, bo zawsze mówiła o Bogu. Pomimo słabego zdrowia pomagała innym bez słowa użalania się nad sobą.

ZAMÓW PAKIET SMSÓW ZE SŁOWAMI ŚWIĘTEJ SIOSTRY FAUSTYNY I RAZEM Z NIĄ KREUJ PIĘKNĄ RZECZYWISTOŚĆ WOKÓŁ SIEBIE.

Święte Słowa możesz zamówić dla siebie lub dla kogoś bliskiego w prezencie.

ZAMÓW SMS

Poznaj życiorys siostry Faustyny

Apostołka Bożego Miłosierdzia, Sekretarka Jezusa Miłosiernego, Prorok naszych czasów, wielki Mistyk, Mistrzyni życia duchowego – to tytuły, które najczęściej pojawiają się przy imieniu św. Siostry Faustyny Kowalskiej ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Należy do grona najbardziej znanych i lubianych świętych oraz największych mistyków w historii Kościoła.

Urodziła się 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec jako trzecie spośród dziesięciorga dzieci w rodzinie Stanisława i Marianny Kowalskich. Dwa dni później na chrzcie świętym w kościele parafialnym w Świnicach Warckich otrzymała imię Helena. W wieku 9 lat przystąpiła do pierwszej Komunii świętej. Do szkoły chodziła niecałe trzy lata, a potem poszła na służbę do zamożnych rodzin w Aleksandrowie Łódzkim i Łodzi. Od siódmego roku życia odczuwała wezwanie do służby Bożej, ale rodzice nie wyrażali zgody na jej wstąpienie do klasztoru. Przynaglona jednak wizją cierpiącego Chrystusa, w lipcu 1924 roku wyjechała do Warszawy, by szukać miejsca w klasztorze. Przez rok pracowała  jeszcze  jako  pomoc  domowa,  by  zarobić  na  skromny posag. 1 sierpnia 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej.

Czytaj więcej…

Zamawiam smsY od Siostry Faustyny

modlitwy

Dominikśw. Siostrą Faustyną
Czytaj więcej

św. Bratem Albertem

Nigdy nie był oryginałem, ale zawsze był sobą. Wszystkiemu, czego się dotykał, nadawał swój charakter. W sztuce dopatrywał się cech boskiego objawienia, a w powołaniu malarza – specjalnego posłannictwa, będącego łaską Bożą...Świadom był też zagrożeń, jakie niesie ze sobą bezgraniczne oddanie się sztuce, na skutek czego „gubi się w szalonej gonitwie rodzinę, moralność, ojczyznę, związek z Bogiem, gubi wszystko, co dodatnie i święte”.

Zamów pakiet SMSów ze słowami świętego Jana Pawła II i razem z nim kreuj piękną rzeczywistość wokół siebie. 

Święte Słowa możesz zamówić dla siebie lub dla kogoś bliskiego w prezencie.

Zamawiam sms od św. Brata Alberta

Poznaj życiorys św. barta Alberta

Św. brat Albert Chmielowski – Adam Bernard Hilary Chmielowski – urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomi koło Krakowa. Był najstarszym z czwórki dzieci Wojciecha i Józefy.

Jako osiemnastoletni student Szkoły Rolniczo-Leśnej w Puławach brał udział w powstaniu styczniowym. W przegranej bitwie pod Mełchowem został ranny, w wyniku czego amputowano mu nogę. Po wydostaniu się z niewoli, wyjechał do Francji.

W 1864 r. rozpoczął studia malarskie w Paryżu. Po amnestii w 1865 r. przyjechał do Warszawy, gdzie również studiował malarstwo, które później kontynuował w Gandawie i w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (1869-1874).

Po powrocie do kraju w 1874 r. tworzył dzieła, w których coraz częściej pojawiała się tematyka religijna. Malarstwo Chmielowskiego charakteryzowało się prostotą środków, naturalnością i nastrojowością. Oprócz tematyki religijnej malował również realistyczne obrazy. W latach 80-tych powstał jego słynny obraz „Ecce Homo”.

Czytaj więcej…

Zamawiam sms od św. Brata Alberta

modlitwy

Dominikśw. Bratem Albertem
Czytaj więcej

św. Teresą

Wiadomo również, że siłą tej gorącej miłości powstało w dziewicy z Lisieux owo postanowienie i usiłowanie "pracowania z miłości do Jezusa, jedynie by się Jemu podobać, by pocieszyć Serce Jego Najświętsze i by rozszerzyć dusz zbawienie, dusz, które by kochały Chrystusa na wieki". Że zaś zaczęła ona tę obietnicę wykonywać i to czynić skoro tylko przyszła do ojczyzny niebieskiej, łatwo to poznać z tego mistycznego deszczu róż, które za łaską Boga, jak to za życia mile przepowiedziała, na ziemię już spuściła i ciągle dalej spuszcza.

Zamów pakiet SMSów ze słowami świętej Tereski i razem z nią kreuj piękną rzeczywistość wokół siebie. 

Święte Słowa możesz zamówić dla siebie lub dla kogoś bliskiego w prezencie.

Zamawiam sms od św. Tereski od Dzieciątka Jezus

Poznaj życiorys św. Tereski

Święta Teresa urodziła się 2 stycznia 1873 r w Alencon (Francja) jako ostatnia z dziewięciorga dzieci Zelii Guerin i Ludwika Martin. Jej ojciec był zegarmistrzem, matka zaś koronkarką. Rodzice byli ludźmi pobożnymi i doświadczonymi przez cierpienie – wcześniej stracili już czwórkę dzieci. Okazało się, że i Teresie grozi śmierć, gdyż matka nie mogła jej karmić. Po kilku miesiącach prawie zagłodzonym dzieckiem zajęła się wiejska kobieta, u której mała Tereska spędziła pierwszy rok swojego życia. Po powrocie do domu krótko cieszyła się bliskością mamy. Zelia zachorowała na raka i zmarła 28 sierpnia 1877 r. W listopadzie cała rodzina przeprowadziła się do Lisieux do domu wuja Izydora.

Gdy Tereska skończyła 8 lat, rozpoczęła naukę w szkole klasztornej sióstr benedyktynek. 13 maja 1883 r. została uzdrowiona z ciężkiej choroby za pośrednictwem Matki Boskiej Zwycięskiej.

Czytaj więcej…

Zamawiam sms od św. Tereski od Dzieciątka Jezus

modlitwy

Dominikśw. Teresą
Czytaj więcej

x. Franciszkiem Blachnickim

Swoje liczne talenty umysłu i serca, jakiś szczególny charyzmat, jakim obdarzył Go Bóg, oddał sprawie budowy Królestwa Bożego. Budował je modlitwą, apostolstwem, cierpieniem i budował z taką determinacją, że słusznie myślimy o Nim jako o ,,gwałtowniku” tego Królestwa (por. Mt 11, 12).

Zamów pakiet SMSów ze słowami Sługi Bożego x. Franciszka Blachnickiego i razem z nim kreuj piękną rzeczywistość wokół siebie. 

Święte Słowa możesz zamówić dla siebie lub dla kogoś bliskiego w prezencie.

Zamawiam sms od x. blachnickiego

Poznaj życiorys x. Blachnickiego

Urodził się 24 marca 1921 roku w Rybniku na Śląsku w wielodzietnej rodzinie Józefa Blachnickiego i Marii z domu Miller. Do gimnazjum uczęszczał w Tarnowskich Górach; był bardzo aktywny w harcerstwie. W 1938 roku zdał maturę; we wrześniu podjął służbę wojskową. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, aż do kapitulacji. W październiku w Tarnowskich Górach rozpoczął działalność konspiracyjną. W marcu 1940 roku musiał uciekać przed gestapo. Ujęty w Zawichoście i aresztowany, po kilku tygodniach przesłuchań został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Przebywał tam, z numerem 1201, przez 14 miesięcy, z tego przez 9 miesięcy w karnej kompanii, w bloku 13 oraz przez prawie miesiąc w bunkrze. We wrześniu 1941 roku przewieziony z Oświęcimia do więzienia śledczego w Zabrzu, potem w Katowicach. W marcu 1942 roku został skazany na karę śmierci przez ścięcie za działalność konspiracyjną przeciw hitlerowskiej Rzeszy. Po ponad 4,5 miesiącach oczekiwania na wykonanie wyroku został ułaskawiany, a karę śmier ci zamieniono mu na 10 lat więzienia po zakończeniu wojny.

W czasie pobytu na oddziale skazańców dokonało się nagłe, cudowne nawrócenie Franciszka Blachnickiego na osobową wiarę w Chrystusa, połączone z decyzją oddania życia na Jego służbę. W latach 1942-45 F. Blachnicki przebywał w różnych niemieckich obozach i więzieniach. W kwietniu 1945 roku został uwolniony przez Armię Amerykańską. Po zakończeniu wojny wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskawszy magisterium z teologii, 25 czerwca 1950 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Jako wikariusz pracował kolejno w kilku parafiach diecezji katowickiej. W pracy duszpasterskiej zwracał szczególną uwagę na formowanie grup elitarnych. Wypracował metodę dziecięcych rekolekcji zamkniętych (Oaza Dzieci Bożych). Czytaj więcej…

 

Zamawiam sms od x. blachnickiego

modlitwy

Dominikx. Franciszkiem Blachnickim
Czytaj więcej

Wsparcie SIÓSTR NORBERTANEK

Dzięki wpłatom naszych sponsorów oraz wkładowi fundatorów wsparliśmy Zakon Sióstr Norbertanek, który również znalazły się w trudnej sytuacji. Siostry, jako wzór wspólnoty stawiają sobie życie pierwszych chrześcijan! Cały czas trwają na modlitwie, łamaniu chleba i rozważaniu Słowa Bożego. W obecnej sytuacji epidemicznej i koniecznej izolacji, nie mają funduszy na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb: jedzenie, opłaty za media (prąd, woda). Podstawą ich utrzymania jest prowadzenie domu rekolekcyjnego oraz wynajem nowo wyremontowanych części klasztoru dla wydarzeń kulturalnych, konferencyjnych i przyjęć prywatnych. Co niestety obecnie jest niemożliwe…

DominikWsparcie SIÓSTR NORBERTANEK
Czytaj więcej

Wsparcie SIÓSTR BENEDYKTYNEK w Staniątkach

Siostry w Staniątkach są już od ponad 800 lat! Prowadzą muzeum i dom dla gości, do którego chętnie zapraszają młodzież ze Skautów Europy. W obliczu pandemii rezerwacje zostały odwołane i wszystkie pokoje stoją puste… Dzięki wpłatom naszych sponsorów i fundatorów przekazaliśmy darowiznę, która pomoże Siostrom w tych trudnych chwilach

DominikWsparcie SIÓSTR BENEDYKTYNEK w Staniątkach
Czytaj więcej

Wspieramy “Mocni w Duchu”

Po raz kolejny wsparliśmy przedsięwzięcie Mocnych w Duchu. Tym razem zbierali datki aby pomóc dzieciom najbardziej dotkniętych pandemią. Pomagając im mamy pewność, że środki na pewno trafią do najbardziej potrzebujących rodzin. Prowadza również szkołę, której wartości pokrywają się z tymi, które chcemy przekazywać młodszemu pokoleniu.

Zachęcamy do ofiarności przez konto naszej Fundacji lub bezpośrednio na https://odnowa.jezuici.pl/kontakt/darowizna

DominikWspieramy “Mocni w Duchu”
Czytaj więcej

Wspieramy “Mocni w Duchu”

Czas pandemii był trudnym doświadczeniem wielu dzieci i całych rodzin. Zespół “Mocni w Duchu” z Łodzi od pierwszych dni lock-down’u prowadził dla dla dzieci codzienny dwugodzinny program. Świetna jakość, akutalne treści a przede wszytkim rodzinna i katolicka atmosfera tych programów bardzo do nas przemówiły. Dlatego wsparliśmy to dzieło finansowo. 

Zachęcamy do ofiarności przez konto naszej Fundacji lub bezpośrednio na https://odnowa.jezuici.pl/kontakt/darowizna

DominikWspieramy “Mocni w Duchu”
Czytaj więcej

Wspieramy afrykańskie misje Ruchu Światło-Życie

Po raz kolejny dzięki ofiarności naszych darczyńców oraz fundatorów mogliśmy wesprzeć dzieło misji prowadzone w Kenii przez Ruch Światło-Życie. Przekazaliśmy wsparcie na studia dla Evastelli, świeckiej animatorki Ruchu.

Zapraszamy do ofiarności – wpłat można dokonywac na konto Fundacji oraz na stronie https://wspieram.oaza.pl/nasze-dziela/

DominikWspieramy afrykańskie misje Ruchu Światło-Życie
Czytaj więcej

Debata Walentynkowa w KSM

Z okazji święta zakochanych Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Krakowie, zorganizowało #DebatęWalentynkową. ♥ ♥ ♥

Będziemy dyskutować i słuchać prelegentów, którzy opowiedzą czym różni się miłość w postrzeganiu kobiety i mężczyzny. Co więcej, dowiemy się w czym powinniśmy się zgadzać, wchodząc w związek małżeński, a co ciekawego jest w różnicach pomiędzy nami. 

Spotkanie poprowadzi małżeństwo Monika i Dominik Radziszowscy z fundacji Young Tree oraz ks. Łukasz Piórkowski

DominikDebata Walentynkowa w KSM
Czytaj więcej