Seminarium Odnowy Wiary

Seminarium Odnowy Wiary z Witkiem Witkiem to był czas w którym każdy mógł na nowo przyjąć dar Bożej Miłości. Przeżycie takiego seminarium w czasie tych kilku tygodni było niesamowitym doświadczeniem i zachęcamy, aby w swojej okolicy takiego poszukać. Z uwagi na liczne maile z opisem sytuacji życiowych, które nie pozwalają niektórym wyjść poza swoje miejsce zamieszkania, pozostawiliśmy dla Was stronę ufając, że Pan Bóg może działać w różny często cudowny sposób. Nie sposób poznać Jego myśli, a Jego drogi górują ponad naszymi.

www.seminariumodnowywiary.pl

W tym projekcie wykonaliśmy dwie strony internetowe, projekty plakatów, banerów, obrazków. Zajęliśmy się reklamą oraz nagraliśmy konferencje.
Czas: X 2017