ŚWIĘTE SŁOWA

Strona przez którą można zaprosić wybranego świętego, lub osobę którą wskazuje Kościół w swojej mądrości, do towarzyszenia sobie przez kolejnych 30 dni. Wiadomość sms każdego dnia przypomina nam o naszym powołaniu i celu naszego stworzenia. Słowa te mogą stać się swoistymi rekolekcjami w czasie wykonywania codziennych obowiązków i drogowskazami w podejmowanych decyzjach. Strona będzie sukcesywnie powiększana o nowych przewodników i nauczycieli w drodze do świętości.

www.swieteslowa.pl

DominikŚWIĘTE SŁOWA