Wspieramy afrykańskie misje Ruchu Światło-Życie

Po raz kolejny dzięki ofiarności naszych darczyńców oraz fundatorów mogliśmy wesprzeć dzieło misji prowadzone w Kenii przez Ruch Światło-Życie. Przekazaliśmy wsparcie na studia dla Evastelli, świeckiej animatorki Ruchu.

Zapraszamy do ofiarności – wpłat można dokonywac na konto Fundacji oraz na stronie https://wspieram.oaza.pl/nasze-dziela/